กรมป่าไม้ เลิกต่อสัญญา “เหยี่ยวไฟ”

ปรับโครงสร้าง หลังถูกหั่นงบฯ 20 ล้านบาท แจง ไม่มีงบฯ ภายใต้ปฏิบัติการนี้โดยตรง หลังโอนภารกิจไป อปท. คาด หลายชีวิตหลุดต่อสัญญา

วันนี้ (15 ก.ย. 2563) ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุดปฏิบัติการพิเศษ (เหยี่ยวไฟ) ว่าภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ จะมีการเลิกจ้างเหยี่ยวไฟถึง 1,000 คน โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทำให้หลายคนกังวลหากถูกเลิกจ้างในช่วงเวลานี้ เพราะจะกระทบความเป็นอยู่ เพราะมีทั้งภาระครอบครัวและหนี้สิน บางคนอายุการทำงานนับสิบปี แต่ได้รับเงินเดือน 9,000 บาทเท่าเดิม ไม่เคยมีสวัสดิการ ทั้งที่งานดับไฟเป็นงานเสี่ยงและหนัก

“อยากให้รัฐบาลรับรู้ว่า 1,000 ชีวิต ทุ่มเทให้กับงานนี้ แต่ต้องตกงาน ไม่น่าทำกับพวกผมอย่างนี้เลย รัฐไม่เห็นความสำคัญของงานควบคุมไฟป่า”

The Active สอบถามเพิ่มเติมไปยัง อิศเรศ จิระรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่าภาคกลาง ได้รับข้อมูลว่า ปีงบประมาณ 2564 กรมป่าไม้จะมีการปรับโครงสร้างการทำงานในส่วนควบคุมไฟป่า โดยจะโยกย้ายชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟบางหน่วยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมให้ไปอยู่ในสังกัดของหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ประจำการที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รวม 90 คน ปัจจุบันมีเหยี่ยวไฟฯ ทั่วประเทศ 325 คน ปีหน้าจะลดเหลือเพียง 260 คน คาดว่าจะมีเหยี่ยวไฟที่ไม่ได้ต่อสัญญา 30-40 คน เหตุผลส่วนหนึ่งมาจากถูกตัดงบประมาณ 20 ล้านบาท ทำให้ต้องปรับโครงสร้างเพื่อการทำงานที่คล่องตัวและสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายมากขึ้น

“เหยี่ยวไฟเซ็นสัญญาปีต่อปี และจะหมดสัญญาสิ้นเดือนกันยายนนี้ เราจะตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง พิจารณาพฤติกรรม สมรรถภาพร่างกาย ความรู้ความสามารถ และอายุการทำงาน เพื่อต่อสัญญา แต่จะมีคนไม่ได้ต่อสัญญา 30-40 คน ไม่ใช่ 1,000 คนตามที่กล่าวอ้าง”

กรมป่าไม้ไม่ได้มีภารกิจดับไฟป่าโดยตรง และมีการโอนย้ายภารกิจนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แต่ในฐานะที่เป็นหน่วยงานดูแลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการเกิดไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบเกิดขึ้นทุกปี กรมป่าไม้จึงมีการตั้งหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพื่ออบรมและให้ความรู้ สร้างเครือข่ายชาวบ้านในการเฝ้าระวังไฟและดับไฟ จนกระทั่งมาเปลี่ยนเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ ทำหน้าที่ดับไฟป่าและงานบรรเทาสาธารณภัย แต่ไม่ได้มีงบประมาณภายใต้การปฏิบัติงานนี้โดยตรง

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส