6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ตั้ง ศปสช. เตรียมพร้อมรายงานข่าวม็อบ

ตั้ง ศูนย์ประสานงานสื่อฯ จัดทำปลอกแขนสัญลักษณ์รายงานข่าวชุมนุม พร้อมขอผู้ชุมนุม-จนท.รัฐ อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยสื่อ

วันนี้ (14 ก.ย. 2563) 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน คือ 1. สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 2. สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 3. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 4. สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 5. สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และ 6. สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย เผยแพร่แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพ เรื่อง การรายงานข่าวในสถานการณ์การชุมนุม ตามที่มีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียน ในช่วงที่ผ่านมา และกำลังจะมีการชุมนุมใหญ่วันที่ 19 ก.ย. นี้ ของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

แถลงการณ์ระบุว่า ที่ผ่านมา ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ โดยได้รับการสะท้อนปัญหาจากสื่อมวลชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามในการเข้าพื้นที่การชุมนุมเพื่อรายงานข่าว จึงมีข้อเรียกร้องต่อทุกฝ่าย 3 ข้อ สาระสำคัญ คือ 1. ยืนยันหลักการเสรีภาพของสื่อมวลชนตามหลักสากล ที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จึงไม่ควรตกเป็นเป้าและเงื่อนไข ต้องได้รับอิสระในการรายงานข่าวเพื่อความครบถ้วนรอบด้านตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ ปราศจากการกดดัน คุกคาม ในทุกรูปแบบ จึงเรียกร้องให้ทั้งฝ่ายผู้ชุมนุม และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่จะเข้าไปรายงานข่าวในพื้นที่

2. ให้กำลังใจและให้สื่อมวลชนยึดมั่นในหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพในการรายงานข่าว ที่ครบถ้วน รอบด้าน พร้อมกับเปิดพื้นที่ให้การรายงานข่าวทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม เพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับสังคมอย่างสันติ ปราศจากความรุนแรง และ 3. ขอให้กองบรรณาธิการของสำนักข่าวทุกแขนง ดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการที่เหมาะสม โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสื่อมวลชนที่ปฏิบัติในพื้นที่เป็นสำคัญ

ท้ายแถลงการณ์ ยังระบุถึงการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.)” เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน ด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยตั้งอยู่ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย บริเวณถนนสามเสน พร้อมกับจัดทำ “ปลอกแขนสัญลักษณ์” ในการปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข่าวการชุมนุม ด้วย

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active