เรียกร้อง มธ. ทบทวนมติ ห้ามใช้พื้นที่ชุมนุม 19 ก.ย.

คณะสังคมวิทยาฯ ระบุ ไม่เห็นด้วยคำสั่ง มธ. ปิดประตู กังวล ผลักไส นศ. เสี่ยงอันตรายนอกรั้ว Change.org เปิดรณรงค์ เปิดประตู มธ.

วันนี้ (11 ก.ย. 2563) รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ อดีตคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ข้อความทางเฟซบุ๊ก Anusorn Unno ระบุเหตุผล 3 ข้อ ไม่เห็นด้วยกับการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ใช้สถานที่จัดชุมนุมวันที่ 19 ก.ย. นี้ คือ 1. การประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเพียงข่าวประชาสัมพันธ์ที่ให้เหตุผลกว้าง ๆ ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าการขออนุญาต ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใด 2. มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้สอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มฯ และอาจารย์ที่ปรึกษา มีมติอย่างรวบรัดและไม่เป็นไปตามพันธกิจของการสนับสนุนให้นักศึกษาแสดงออกทางความคิดและมีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาสังคม และ 3. การไม่อนุญาตให้จัดการชุมนุมภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นการผลักไสให้นักศึกษาเผชิญความอันตรายนอกรั้วมหาวิทยาลัย

พร้อมเสนอให้มหาวิทยาลัยฯ ทบทวนมติ พร้อมเชิญให้ตัวแทนกลุ่มเข้าพบเพื่อแสวงหาทางออกร่วมกัน

ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา…

Posted by Anusorn Unno on Thursday, 10 September 2020

ผุดแคมเปญ “เปิดประตูธรรมศาสตร์ 19 กันยา เพื่อการชุมนุม”

ขณะที่เว็บไซต์ Change.org มีผู้ใช้ชื่อว่า “วาดดาว (ชุมาพร) แต่งเกลี้ยง” ได้เปิดรณรงค์หัวข้อ “เปิดประตูธรรมศาสตร์ 19 กันยา เพื่อการชุมนุม” พร้อมเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน ร่วมกันลงชื่อเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน น้ำ ไฟ ห้องน้ำ แก่การชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ให้การชุมนุมลุล่วงภายใต้สิทธิเสรีภาพของพลเมือง

รวมทั้ง มหาวิทยาลัยฯ ต้องหามาตรการเพื่อปกป้องและคุ้มครองผู้เข้าร่วมชุมนุมให้ปลอดภัย รวมไปถึงป้องปรามการคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมไปถึงการคุกคามผ่านเจ้าหน้าที่รัฐทุกรูปแบบ โดยในช่วงเช้าของวันนี้ (11 ก.ย.) มีผู้ร่วมลงชื่อแล้วกว่า 400 คน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active