เปิดร่างกฎหมายอากาศสะอาด หลัง ประธานสภาฯ รับพิจารณา

ภาคประชาชน เตรียมระดมรายชื่อครั้งแรก 4 – 6 ก.ย. นี้ หวัง ผลักดันกฎหมายเข้าสภาฯ ทวงสิทธิหายใจในอากาศสะอาด สิทธิพื้นฐานประชาชน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหนังสือตอบกลับตัวแทนเครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย หลังประธานรัฐสภาพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดกเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. … ที่ เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย และภาคีเครือข่ายกว่า 60 องค์กร ได้ยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563

รายละเอียดในหนังสือระบุว่า จากการพิจารณาเห็นว่า มีรูปแบบและสาระสำคัญเป็นไปตามรูปแบบการเสนอกฎหมาย และสามารถดำเนินการชักชวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ร่วมลงลายมือชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ครบถ้วน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556

รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ระบุว่า กฎหมายฉบับนี้มีกระบวนการร่างที่ยึดโยงกับประชาชน ผ่านการจัดเวทีระดมความคิดเห็น และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเสนอกฎหมาย ทวงอากาศสะอาดตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศ หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน ต่อเนืองถึงเดือนเมษายน ทั้งนี้ ทางเครือข่ายอากาศสะอาดฯ จะเปิดระดมรายชื่อครั้งแรก วันที่ 4 – 6 ก.ย. 2563 ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ดูเพิ่ม

ร่าง พ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดกเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. …

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส