เปิดความเสี่ยง แผนรับมือระบาดรอบ 2

3 ผู้เชี่ยวชาญโควิด-19 ร่วมจัดทำเอกสารวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบและรับมือการระบาดรอบ 2 เตรียมเปิดในเวที Policy forum พรุ่งนี้ (22 ก.ค.)

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล, นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค, นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมจัดทำเอกสาร วิเคราะห์แนวโน้ม ผลกระทบและการเตรียมรับมือการระบาดรอบที่สอง ของโควิด-19 เสนอในเวที Virtual Policy Forum “เตรียมพร้อมอย่างไรกับการระบาดรอบสองของ COVID-19” จัดโดยสำนักข่าว Hfocus, ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ (The Active) ไทยพีบีเอส ในวันที่ 22 ก.ค. นี้

เอกสารดังกล่าว ระบุโอกาส ความเสี่ยง และสาเหตุการระบาดรอบที่สอง ในแง่มุมของความรุนแรงจากเชื้อที่กลายพันธุ์ ,การตอบข้อสงสัยของสาธารณะในมุมของการเปิดประเทศจะทำให้เกิดการระบาดใหญ่ซ้ำอีกหรือไม่ รวมทั้งหากเกิดการระบาดระลอกสอง จะมีพื้นที่ใดบ้างเป็นพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเบื้องต้นคาดว่า มีประมาณ 15 จังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับแนวทางการรับมือ 3 ผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอบทเรียนจากการระบาดระลอกแรก ซึ่งสังคม ระบบการแพทย์ และระบบการสาธารณสุขได้นำมาเป็นแนวทางในการเตรียมการรับมือ โดยมีการกำหนดเป้าหมายไว้ว่า การระบาดระลอกต่าง ๆ ที่จะตามมา ผู้ติดเชื้อจะต้องไม่เกินเท่าใด จึงจะไม่เกินความสามารถการรองรับของระบบการสาธารณสุขไทย และแต่ละพื้นที่เสี่ยง มีขีดความสามารถรองรับได้เพียงใด

โดยจำแนกความรุนแรงการระบาดออกเป็นระดับต่าง ๆ เพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดแนวทางควบคุมการแพร่เชื้อให้อยู่ในระดับต่ำ พร้อมมีข้อเสนอตั้งคณะทำงานร่วม ภาครัฐ เอกชน เพื่อออกแบบกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจที่มี
ความเสี่ยงต่อการระบาดในระดับต่ำด้วย

สำหรับเวที Virtual Policy Forum ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ปาฐกถาในหัวข้อ “ผลกระทบของ COVID-19 เมื่อสุขภาพกำหนดวาระทางสังคม” จากนั้น ต่อด้วยเสวนาหัวข้อ “แนวโน้ม ผลกระทบ และการเตีรยมรับมือการระบาดรอบที่สองของ COVID-19” โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ นพ.คำนวณ และ นพ.สมศักดิ์

ต่อด้วยภาคบ่ายเสวนาในหัวข้อ “วัคซีน-ยา : ความหวัง – โอกาส – วิกฤต “ โดย นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม, รศ.ภกญ.จิราพร ลิ้มปานนานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม, นพ.ทวิราป ตันติวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMa) และกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย

ผู้สนใจร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในเสวนาครั้งนี้ สามารถติดตามได้โดยลงทะเบียนผ่าน ZOOM MEETING ได้ที่ แฟนเพจ Hfocus และ The Active

ดูเพิ่ม
The Active x Hfocus x Thai PBS ร่วมจัดงาน “Virtual Policy Forum: เตรียมพร้อมอย่างไรกับการระบาดรอบที่สอง ของ COVID-19” https://bit.ly/2CBoJbl

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active