ห่วงมติตั้ง กมธ. สร้างแรงกระเพื่อมชุมนุมนอกสภา

ย้ำ “แก้ไขรัฐธรรมนูญ” ยังเป็นบทบาทของสภา จับตาตีความร่าง รธน.ฉบับประชาชน มีผลต่อการได้ไปต่อหรือไม่

“ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 1 แสนรายชื่อจะยังอยู่ไหม และอยู่ตรงไหนในระหว่างเวลาการทำงาน 30 วันของคณะกรรมาธิการศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ”

เป็นประเด็นสำคัญที่สะท้อนผ่านตัวแทนผู้เข้าร่วมในเวที “บทบาทของรัฐสภาในการแก้รัฐธรรมนูญ” จัดโดยคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร

นายชัยธวัส ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ขณะนี้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อ ซึ่งหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตีความว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมีหลักการเดียวกับร่างที่กำลังพิจารณาในคณะกรรมาธิการหรือไม่ ถ้าถูกตีความว่ามีหลักการเดียวกัน ก็เป็นไปได้ที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจะถูกตีตกไปพร้อมกัน ซึ่งคนที่จะพิจารณาว่ามีหลักการเดียวกันหรือไม่นั้น คือประธานรัฐสภา และเห็นว่าในระหว่างการทำงาน 30 วันของคณะกรรมาธิการ ทั้งรัฐบาลและ ส.ว. ก็น่าจะจับตาดูปฏิกิริยาของสังคมว่ามีทิศทางอย่างไร

นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชาชน หรือ iLaw กล่าวว่า แม้จะรู้สึกโกรธต่อมติตั้งคณะกรรมาธิการ แต่ก็เห็นว่า เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังเป็นบทบาทหลักของรัฐสภา ประชาชนมีเพียงบทบาทเสนอ แต่ไม่มีอำนาจพิจารณา และจากคะแนนโหวตที่ผ่านมายังสะท้อนให้เห็นว่า กระแสสังคมมีบทบาทสำคัญต่อเสียงของพรรคการเมืองในสภา ซึ่งอาจมีผลไปถึงการโหวตครั้งหน้าด้วย

ขณะที่นางสาวพรรณิการ์ วานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า หลังจากนี้อยากให้รัฐสภาพิจารณาให้ดีเพราะเป็นตัวแทนประชาชน โดยเห็นว่าการทำให้ประชาชนผิดหวังนั้น ไม่ใช่แค่การไม่ถูกเลือกจากประชาชน แต่ที่น่ากังวลคือ การทำให้ประชาชนรู้สึกว่า การได้มาซึ่งประชาธิปไตยไม่สามารถใช้กระบวนการในสภาได้อีกต่อไป

เช่นเดียวกับ นายชูวัส ฤกษ์ศิริสุข สื่อมวลชนอิสระ เห็นว่า มติที่ให้ตั้งคณะกรรมาธิการฯ มีผลให้กระแสการชุมนุมยังคงมีแรงกระเพื่อมต่อไป ในมุมมองสื่อจึงมีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพราะการชุมนุมยังคงเป็นเงื่อนไขสำคัญของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในสภาหลังจากนี้ เช่น การกดดันจากนอกสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภาบรรจุวาระพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว